X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov, ki jo izvaja podjetje Roki Gmeiner s.p., Na livadi 23, Morje, 2313 Fram. Splošni pogoji poslovanja Spletne trgovine Roki Gmeiner s.p., Na livadi 23, Morje, 2313 Fram so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi e-poslovanja. Spletna trgovina Roki Gmeiner s.p. je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom. Upravlja jo podjetje Roki Gmeiner s.p.. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v Spletni trgovini Roki Gmeiner s.p.

Roki Gmeiner s.p. in kupec urejata medsebojne obveznosti pri nakupih prek Spletne trgovine Roki Gmeiner s.p. s temi splošnimi pogoji. Vsak uporabnik storitve Spletne trgovine Roki Gmeiner s.p. ima uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku, ki ga dobi prek elektronske pošte. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal samo on oziroma oseba, ki je pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Spletne trgovine Roki Gmeiner s.p., pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Osebna izkaznica

Naziv: Roki Gmeiner s.p. Naslov: Na livadi 23, Morje, 2313 Fram E-pošta: info@secret-house.si Matična številka: 78113784 Davčna številka: 9399364000 SRG: Okrožno sodišče v Maribor 

Plačilne metode

Kreditna kartica

V Spletni trgovini Roki Gmeiner s.p. lahko naročeno blago varno plačate s kreditno kartico. Sprejemamo kreditne kartice, ki so izdane v Sloveniji (EuroCard/MasterCard, VISA), ter Revolut metode. Plačnik mora biti oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice. V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Slovenije, in v primerih, ko prejemnik in plačnik nista ista oseba, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema pisne izjave prek e-pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom naročenega blaga. Po oddaji naročila s tem načinom plačila ni mogoče spreminjati vsebine naročila, končnega zneska, naslova za dostavo in drugih dogovorjenih pogojev.

Plačilo preko PayPal-a

Plačevanje s PayPal računom ali kreditnimi karticami preko PayPal sistema

Pri plačilu s PayPal računom ali kreditnimi karticami (Visa, American Express, Mastercard, VisaElectron) poteka plačilo preko ponudnika www.paypal.com, ki velja za varni, hitri in anonimni sistem online e-plačevanja s kreditnimi karticami v realnem času ob takojšni on-line avtorizaciji. Pri izbiri plačila preko PayPal sistema vas bo sistem preusmeril na varno stran PayPal sistema plačevanja s kreditnimi karticami. Izpolnili boste plačilni obrazec ter po zaključku procesa preverite vse navedene podatke in potrdite plačilo. Po vaši potrditvi vas sistem vrne na našo spletno stran.

Če je plačilo uspešno potrjeno, vas sistem preusmeri nazaj na spletno stran secret-house.si in na elektronski naslov prejmete podatke o nakupu in nadaljnje informacije.

Do popolnega plačila izdelkov iz posameznega naročila ostanejo naročeni izdelki v lasti Roki Gmeiner s.p. Vsako naročilo izdelkov postane veljavno po prejetem plačilu z eno od metod plačila. V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila ima Roki Gmeiner s.p. pravico, da od kupca zahteva vračilo izdelka v brezhibnem stanju.

Ponudnik izda račun na trajnem mediju (papir), ki je veljaven dokaz za reklamacijo oz. vračilo.

Cene v spletni trgovini

Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do sprememb cen, če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji. Navedene cene veljajo le za nakupe v Spletni trgovini Roki Gmeiner s.p.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna: • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet; • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana; • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je ponudnik pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:

• ali odpravo napake na izdelku; • ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako • ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil. Roki Gmeiner s.p. je certificiran trgovec s strani bank in ima z banko sklenjeno pogodbeno razmerje. Roki Gmeiner s.p. ima integriran plačilni vmesnik Revolut, ki skrbi za varno sprejemanje plačil prek interneta.

S pomočjo sistema Revolut so vzpostavljeni najboljši varnostni ukrepi, zato so zasebni in finančni podatki (številke plačilnih in kreditnih kartic in načini plačevanja) zaščiteni, že ko jih pošiljate prek interneta. Za varnost in kodiranje podatkov prek sistema Revolut se uporablja SSL varnostni protokol.

Kupec je sam odgovoren za dostop do svojega sistema in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter podjetju Roki Gmeiner s.p. odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni prek spletne strani Spletne trgovine Roki Gmeiner s.p. bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

Komunikacija

Obvestila o mesečnih akcijah in reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil ter obvestil o mesečnih akcijah, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Avtorske pravice

Spletno mesto secret-house.si in vse vsebine, objavljene na spletni strani ter v spletni trgovini (vključno s temi splošnimi pogoji, politiko zasebnosti, slikami, spletnim besedilom, opisi izdelkov, opisi blagovnih znak, proizvajalcev, tehnologij, ipd.) so last in avtorsko delo podjetja Roki Gmeiner s.p., ali pa jih podjetje upravičeno lahko uporablja na ustrezni pravni podlagi, v kolikor gre za vsebine ali gradivo, ki so last oz. na katerem ima avtorske pravice tretja oseba. Prepovedana je uporaba in/ali kopiranje teh vsebin za potrebe in/ali v korist tretjih pravnih ali fizičnih oseb brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja podjetja Roki Gmeiner s.p ali prvotnega imetnika avtorskih pravic.

Omejitev odgovornosti

Roki Gmeiner s.p se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Prav tako se trudi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in gospodarja temeljito pregledati vsako naročilo in ga tudi izpolniti v celoti in popolno. Kljub povečani skrbnosti pa žal še vedno lahko pride do situacij, ki lahko vplivajo na izpolnitev obveznosti ponudnika, na katere pa ponudnik nima vpliva, jih ne more predvideti, niti preprečiti ter za katere posledično ni in ne more biti odgovoren. Sem sodi npr. ustavitev proizvodnje določenega izdelka brez predhodnega obvestila s strani proizvajalca oz. dobavitelja, nepričakovano prenehanje poslovanja dobavitelja, prepoved poslovanja dobavitelju s strani uradnih organov, naknaden odpoklic izdelka, naknadna prepoved prodaje izdelka, zaprtje državnih meja in onemogočen uvoz zaradi izrednih razmer, višja sila, naravne in druge nesreče ali drugi nepričakovani in nepredvideni dogodki zaradi katerih prodajalec ne more dobaviti naročenega izdelka ali pa ga ne more dobaviti v predvidenem roku. V kolikor pride do katere od zgoraj naštetih situacij ima ponudnik pravico do odstopa od pogodbe, pri čemer je kupca dolžan takoj po seznanitvi z razlogi za nezmožnost izpolnitve pogodbe pisno obvestiti ter kupcu tudi jasno in nedvoumno navesti, da odstopa od pogodbe. V slednjem primeru bo ponudnik kupcu nemudoma, najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni od odstopa od pogodbe vrnil vsa morebitna že prejeta plačila.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@secret-house.si.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Če to ne bo mogoče, pa bo za reševanje sporov pristojno sodišče Republike Slovenije.

Kontakt

info@secret-house.si

Samo za prave houserje.

© 2024 Secret House